Projekt „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie”, w ramach którego realizowana jest mobilność edukacyjna uczniów i kadry do Grecji, jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000021369

Informacje o projekcie zagranicznej mobilności „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie”

Projekt mobilności zagranicznej w sektorze Edukacja Szkolna Programu Erasmus+ to pierwsze takie przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie. W ramach tej inicjatywy nasza szkoła nawiązała współpracę z placówką Mpakogianni Private School z siedzibą w miejscowości Larisa w greckiej Tesalii. W ramach tego partnerstwa opracowany został program edukacyjny, który zrealizowany zostanie podczas ponadnarodowej mobilności, planowanej na wiosnę bieżącego roku. Mobilność ponadnarodowa to 14-dniowy wyjazd zagraniczny, obejmujący podróż z Polski do Grecji oraz z Grecji do Polski, 10 dni realizacji programu merytorycznego oraz 2 weekendowe dni przeznaczone na wycieczki, podczas których uczestnicy odwiedzą najciekawsze miejsca związane z Riwierą Olimpijską. W trakcie realizacji programu merytorycznego młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych i terenowych organizowanych wspólnie ze Szkołą partnerską, podczas których w międzynarodowych zespołach polsko-greckich, wspólnie z uczniami z Mpakogianni, pracować będzie nad rezultatami materialnymi inicjatywy. Produktem projektu będzie profesjonalna strona internetowa, promująca regiony, z których pochodzą uczniowie, dostępna w sieci internet i spełniająca wymogi międzynarodowej dostępności. Uczniowie działań będą przy wsparciu mentorów – nauczycieli z Polski i Grecji. Po stronie ZSP w Drobinie w przedsięwzięciu udział weźmie 26 uczniów, kształcących się w zawodach technik informatyk i informatyk ze specjalnością esport, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik handlowiec. Zakładamy, że realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia naszych uczniów w takim kierunku, by potrafili odnaleźć się w dzisiejszej zglobalizowanej, cyfrowej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Uczniowie wyłonieni zostaną w ramach procedury rekrutacyjnej. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych. Szczegóły na ten temat podamy już wkrótce. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Całość kosztów związanych z uczestnictwem w działaniach, w tym z podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, realizacją programu merytorycznego i kulturowego, pokrywana jest ze środków projektowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską. Nadrzędnym celem projektu jest wzmacnianie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów naszej szkoły w obszarach językowym, cyfrowym oraz marketingu, zwłaszcza z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Dzięki uczestnictwie w inicjatywie młodzież zwiększy poziom kompetencji kluczowych oraz wiedzy. Międzynarodowy charakter działań wpłynie dodatnio na znajomość języka angielskiego oraz przełamywanie bariery przed wypowiadaniem się w obcym języku. Wśród pozostałych celów możemy wymienić: wdrażanie strategii umiędzynaradawiania działań szkoły, wsparcie kadry i szkoły w procesie transformacji cyfrowej, zapewnienie grupie młodzieży szkoły o zmniejszonych szansach edukacyjnych przestrzeni i możliwości do podnoszenia swoich kompetencji, podniesienie prestiżu i rozpoznawalności placówki.

Rekrutacja do mobilności zagranicznej w projekcie „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie”

Uwaga, uczniowie! Z dniem 17.03.2022 rozpoczyna się rekrutacja do udziału w mobilności do Grecji w projekcie „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie”. Przypominamy, że w ramach tej inicjatywy zrealizowany zostanie 2-tygodniowy wyjazd na Riwierę Olimpijską, gdzie uczestnicy wspólnie z młodzieżą z Mpakogianni Private School pracować będą nad stworzeniem strony internetowej promującej regiony Mazowsza oraz Tesalii. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Wszystkie koszty pokrywane są w ramach wsparcia ze środków ze finansowania przez Unię Europejską.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru oraz dokumentację rekrutacyjną możecie znaleźć w dokumentach do pobrania (na dole strony). Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami!

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROJEKTU MOBILNOŚCI

Już wkrótce 26 uczniów naszej szkoły, zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie”, wyruszy do słonecznej Grecji. Przed nimi ostatnie dni realizacji kursu przygotowującego. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami inicjatywy – więcej informacji na temat projektu możecie uzyskać dzięki wystawie umieszczonej w jednym ze szkolnych korytarzy. 

 

W ramach działań promocyjnych w projekcie została przygotowana tematyczna gazetka szkolna. Dzięki opracowanym materiałom możecie poznać Grecję, elementy jej kultury, a także miejsca, które uczestnicy mobilności odwiedzą podczas wyjazdu. Zachęcamy także do zapoznania się z celami projektu i samej mobilności – opracowanie na ten temat również znajdziecie na wystawie!

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli w warsztatach językowych z języka angielskiego.
Uczestnicy mieli możliwość powtórzyć najważniejsze zwroty które są niezbędne podczas wyjazdu
zagranicznego.

Odbyły się również zajęcia które przygotowywały uczniów do zajęć praktycznych. Tematyka zajęć była
związana z tworzeniem stron www. Uczniowie dowiedzieli się jak zaplanować strukturę podstron i
treści strony oraz jak zaprojektować stronę pod względem graficznym.

Ostatnim krokiem przygotowującym do projektu były zajęcia z języka greckiego. Uczniowie zapoznali
się z podstawowymi zwrotami z języka greckiego oraz poznali kulturę i historie regionu, w którym
będą przebywać podczas dwutygodniowego wyjazdu.

RELACJA Z MOBILNOŚCI ZAGRANICZNEJ W PROJEKCIE
„WZMOCNIENIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM W DROBINIE”

PODSUMOWANIE MOBILNOŚCI W PROJEKCIE „WZMOCNIENIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM W DROBINIE”

Mobilność uczniów w ramach projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” zrealizowana została w dniach 30 kwietnia – 15 maja 2022 roku. Przez 12 dni 26 uczniów szkoły oraz 2 nauczycieli przebywało w Grecji, gdzie wzięli oni udział w programie edukacyjnym związanym z zastosowaniem nowych technologii w promocji regionów. Oprócz tego uczestnicy mieli wiele okazji, by poznać Grecję nie tylko od tej najbardziej rozpoznawalnej, turystycznej strony.

Program merytoryczny

Program merytoryczny w mobilności poświęcony został promocji regionów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Podczas zajęć realizowanych pod okiem mentorów uczniowie poznawali takie kwestie jak:

  • projektowanie, budowanie i zarządzanie stronami internetowymi. Wśród narzędzi, z których korzystano, znalazły m.in. Worpdress i wtyczki związane z CMS, jak np. Elementor. Zagadnienia, które poruszano, były szerokie i odnosiły się do wyzwań współczesnego nie tylko rynku pracy, ale rozwoju zasobów internetowych również z perspektywy internautów. Wśród takich problemów można wymienić WCAG – standardy związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Co wyróżnia dobry projekt? Jakich błędów się wystrzegać? Jak podnosić funkcjonalność serwisu w kontekście jego przyszłego rozwoju? To tylko niektóre kwestie, które młodzież poznawała w praktyce.
  • zagadnienia związane z zainteresowaniami internautów, badaniem trendów w internecie i konsumpcją zawartości sieci. Z jakich urządzeń najchętniej korzystają Polacy, a z jakich Grecy? Ile czasu jesteśmy w stanie zapoznawać się z treścią, by rozumieć jej zawartość? Jakie typy zasobów ludzki mózg rejestruje w pierwszej kolejności? Poznanie statystyk i badań związanych z tymi pytaniami pozwoliło młodzieży lepiej zaprojektować swoje rezultaty.
  • pozycjonowanie i zasady związane z SEO. Ten problem poruszono nie tylko w kontekście budowania widoczności serwisu, nad którymi pracowali uczniowie, ale również w odniesieniu do wolności słowa i poszanowania praw człowieka w przestrzeni internetowej.
  • projektowanie graficzne i budowanie strategii komunikacji wizualnej oraz profesjonalna obróbka materiałów graficznych na potrzeby internetu.
  • dostępność zasobów internetowych i prawo autorskie.

To tylko „techniczna” część programu – od strony merytorycznej dotyczył on bowiem zwiększania potencjału regionów na przykładzie Mazowsza i Tesalii. Temu poświęcone były artykuły opracowywane przez młodzież, dzięki czemu uczestnicy zwiększali wiedzę z przedmiotów takich jak historia, geografia, wiedza o kulturze czy wiedza o społeczeństwie.

W szkole partnerskiej

Współpraca ze szkołą partnerską objęła nie tylko realizację programu merytorycznego mobilności. Kolejne wizyty pozwoliły uczniom lepiej się poznać i przełamać przysłowiowe lody, a podczas realizacji wspólnych zadań ćwiczyć język angielski i przekonać się, że budowanie międzynarodowych relacji wcale nie stanowi dla młodzieży takiego wyzwania!

Pierwsze spotkanie w szkole poświęcone było zapoznaniu z placówką partnerską. Mpakogianni to prywatna szkoła, która realizuje program dydaktyczny na różnych poziomach nauczania. Greccy mentorzy oprowadzili uczniów po kompleksie, opowiedzieli o systemie edukacyjnym w Grecji, organizacji roku szkolnego, egzaminach końcowych czy zainteresowaniach uczniów. Młodzieży zaprezentowane zostały wystawy poświęcone realizowanym przez szkołę projektom oraz zainteresowaniom uczniów greckich. Mogliśmy zobaczyć różne pracownie, w których społeczność szkolna na co dzień nie tylko odbywa lekcje, ale uczęszcza również na dodatkowe zajęcia, podczas których rozwija swoje pasje. Potem nastąpiło zapoznanie ze szczegółami projektu, po którym przyszedł czas na zajęcia integracyjne i sportowe.

Kolejne dni w szkole to wspólna praca nad rezultatami, zajęcia wykładowe i prezentacje. Grecka młodzież była bardzo zainteresowana tym, jak wygląda życie w Polsce, jakie są nasze zwyczaje, a nawet – co lubimy jeść!

Podczas ostatniej wizyty odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Wówczas mentorzy ocenili rezultaty materialne w projekcie, a także zaangażowanie uczniów i ich rozwój. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk koordynatorki projektu po stronie greckiej certyfikaty, które poświadczają osiągnięty w międzynarodowym projekcie sukces.

Zajęcia terenowe

Założeniem projektu było to, by uczniowie zwiększali swoją samodzielność w realizacji zadań. Dotyczyło to zarówno obszaru technicznego, jak i merytorycznego zastosowanego w inicjatywie programu. W związku z tym oprócz zajęć, gdzie dzięki mentorom młodzież zgłębiała kolejne zagadnienia informatyczne i związane z rozwojem regionalnym, uczestnicy wzięli udział także w różnego typu zajęciach terenowych, podczas których rozwiązywali zadania oparte na metodzie Design Thinking, w której otrzymują oni niezbędne zasoby, ale całość procesu prowadzącego ich do finalizacji zależy już tylko od nich. Przykładem miejsc, w których zrealizowane zostały takie gry i zajęcia, był np. lokalny targ, Muzeum Folkloru, Centrum Informacyjne Olimpijskiego Parku Narodowego, miejscowość Platamonas czy miejsce, w którym produkuje się oliwę z oliwek. Uczniowie przy rozwiązywaniu zadań korzystali z zasobów takich jak wystawy i ekspozycje, ze źródeł internetowych, obserwacji… ale też z wywiadów. Zebranie informacji od lokalnych mieszkańców pozwoliło im szybciej przełamać barierę językowa.

Podczas kolejnych dni kompletowano niezbędne informacje, materiały zdjęciowe czy statystyki, które były wykorzystywane podczas opracowywania tekstów na potrzeby strony internetowej.

Wycieczki i animacje

Program mobilności był bogaty i napięty – tym bardziej, że każdą wolną chwilę wykorzystywano na zwiedzanie Grecji lub integrację. Młodzież odwiedziła m.in. Klasztory w Meteorach. To zabytkowy kompleks Monastyrów wybudowany na formacjach skalnych o zagadkowym pochodzeniu. Wizyta w tym miejscu pozwoliła uczestnikom także poznać religię i kulturę prawosławną. Bardzo interesujący okazał się wykład w pracowni ikon, gdzie powstają te wyjątkowe dzieła sztuki religijnej. Innym miejscem, które odwiedzili uczniowie, była wyspa Skiathos. Było to zetknięcie z grecką kulturą od zupełnie innej strony. Na wyspę uczestnicy dotarli na pokładzie statku, a rejs okazał się niezapomnianym przeżyciem. Na jego pokładzie uczniowie poznawali greckie tańce, a gdy wydawało się, że ten nie może być lepszy… oczom młodzieży ukazała się niemal rajska wyspa z białymi plażami i krystalicznie czystą wodą. Skiathos to magiczne miejsce, o ciekawej historii, które zachwyca przede wszystkim swoim urokiem. Tej wycieczki z pewnością nie zapomnimy na długo.

Ponieważ zajęcia merytoryczne w projekcie odbywały się codziennie w dni powszednie, oprócz całodziennych wycieczek również wybrane popołudnia były wykorzystywane na wyprawy w nieznane. Młodzież zwiedziła m.in. górskie miasteczka Stary Panteleimon i Litochoro, a przede wszystkim Saloniki – niezwykle ciekawą metropolię, która swoją historią sięga 2300 lat wstecz.

Rezultaty materialne mobilności

Rezultatem materialnym mobilności jest profesjonalna strona internetowa, dostępna w sieci internet, poświęcona zagadnieniom potencjału regionów w różnym ujęciu. Na zawartość serwisu składają się autorskie artykuły, zdjęcia, materiały graficzne, które przybliżają odbiorcom Tesalię, Riwierę Olimpijską i Mazowsze. Strona, którą można odwiedzić pod adresem http://projekt.mobilnoscizsdrobin.pl/, wypełniona jest treściami w trzech językach, dzięki czemu może ona stanowić ważne źródło wiedzy dla międzynarodowej społeczności.

 

Od strony wymogów projektowych strona została bardzo dobrze oceniona przez mentorów w projekcie – wypracowane wpisy i publikacje potwierdzają podniesienie przez uczniów kompetencji kluczowych, nabycie nowej wiedzy i umiejętności zgodnie z założeniami programu. 

MATERIAŁY PROMOCYJNE NA TEMAT PROJEKTU „WZMOCNIENIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM W DROBINIE

Realizacja szkolenia dla nauczycieli w projekcie
„Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie”

W ramach inicjatywy „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie”, współfinansowanej przez Unię Europejską, dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie wzięło udział w tygodniowym kursie w szkole przyjmującej, Mpakogianii Private School w Larisie. W szkoleniu uczestniczyli Pani Izabela Kraśniewska oraz Pan Damian Koncewicz, którzy są również zaangażowani w realizację europejskich projektów edukacyjnych w naszej szkole. Mobilność nauczycieli przeprowadzona została w dniach 14-22.08.2022. Poprzedziły ją zajęcia przygotowawcze, w tym językowe, kulturowe oraz wprowadzające w tematykę Erasmus+.

Zakres szkolenia objął tematykę związaną ze stosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w edukacji, w tym zastosowanie platform Erasmus+ w działaniach upowszechniających, promocyjnych i edukacyjnych w placówkach oraz włączanie innowacji opartych na rozwiązaniach cyfrowych do kształcenia ogólnego. Kadra poznała też różne platformy e-learningowe oraz narzędzia wspierające włączanie np. gamifikacji czy metod projektowych do edukacji młodzieży.

Dzięki zrealizowanej wizycie możliwe było także wzmocnienie współpracy z naszym zagranicznym partnerem, z którym Szkoła realizować będzie kolejne projekty edukacyjne, w tym Ponadnarodową Mobilność Uczniów z planowanym wyjazdem młodzieży na październik bieżącego roku.

Pozyskane kompetencje i umiejętności będą podlegały upowszechnianiu w szkole poprzez szkolenia oraz prelekcje, w tym podczas planowanego Dnia Europejskiego oraz rad pedagogicznych.

 

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie
kliknij w tytuł aby pobrać.

Formularz zgloszeniowy

Formularz zgłoszeniowy ucznia.
kliknij w tytuł aby pobrać.

program mobilnosci

Program mobilności.
kliknij w tytuł aby pobrać.

Ogłoszenie o rozpoczeciu rekrutacji

Ogłoszenie o rekrutacji
kliknij w tytuł aby pobrać.

instrukcja

Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
kliknij w tytuł aby pobrać.
Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji.
kliknij w tytuł aby pobrać.

wzór umowy

Wzór umowy uczestnika na udział w projekcie.
kliknij w tytuł aby pobrać.

Translate »
Skip to content