KLASY MUNDUROWE

Wycieczka do Komendy Miejskiej Policji i PSP w Płocku

Serdeczne podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej w Drobinie za dofinansowanie wycieczki edukacyjnej do Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku dla kadetów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie.

Wycieczka odbyła się w dniu 30 listopada 2023 roku. W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku kadetów przywitała asp. Krystyna Kowalska, która na samym początku spotkania przybliżyła uczniom informacje związane z przyjęciem do służby. Następnie uczniowie przemieścili się do Referatu Techniki Kryminalistycznej, gdzie policjanci opowiedzieli na czym polega praca technika kryminalistyki. Uczniowie mieli możliwość sfotografowania oraz poznania specjalistycznego sprzętu, którym technik posługuje się podczas realizacji czynności na miejscu zdarzenia. Następnie uczniowie przemieścili się
do Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą, gdzie mogli z bliska zobaczyć pracę policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego. Spotkali się również
z przewodnikiem psa służbowego, który opowiedział na czym polega praca z czworonogami. Ostatnim miejscem, które zwiedzili w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku była strzelnica i sala gimnastyczna a także siłownia.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej NR 1 w Płocku spotkanie zaczęło się od przywitania z dowódcą jednostki. Następnie funkcjonariusze opowiedzieli
jak wygląda służba, codzienne życie w jednostce oraz jakie grupy specjalistyczne znajdują się w JRG1 Płock. Mieliśmy również możliwość zapoznania się
z punktem alarmowym, a także dowiedzieliśmy się, jak działa system alarmowania. Usłyszeliśmy dzwonki alarmowe oraz zobaczyliśmy pozorowany wyjazd alarmowy. Pomimo, że wszystko było pozoracją, wzbudziło to w nas wielkie emocje i było ogromnym przeżyciem. Uczniowie zwiedzili całą jednostkę
i zapoznali się z samochodami oraz całym sprzętem znajdującym się w jednostce JRG1 w Płocku.

Ślubowanie klas mundurowych

W dniu 29 listopada uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie złożyli ślubowanie. Znamienny jest fakt, że w tym dniu  obchodzony jest Dzień Podchorążego, który upamiętnia wydarzenia z 29 listopada 1830 r., kiedy podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder. Atak stał się początkiem powstania listopadowego.

W tej podniosłej uroczystości, oprócz społeczności szkolnej i licznie przybyłych rodziców oraz innych członków  rodzin naszych kadetów, uczestniczyli zaproszeni  goście:     ks. kan. Ryszard Kruszewski, ks. kan. Andrzej Kucharczyk, Pan Krzysztof Wielec, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wraz ze współpracownikami, inspektor Mariusz Kryszkowski, Komendant Miejski Policji w Płocku. Komendanta Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Płocku reprezentował starszy brygadier Adam Strzeszewski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Płocku.  Nasze zaproszenie przyjęli także: Pan Hilary Januszczyk, Prezes Powiatowego Związku OSP RP, Pan Michał Lemanowicz, Dyrektor MOKSiR w Drobinie, mł. aspirant Malwina Piotrowska,  Kierownik Posterunku Policji w Drobinie, Pan Tadeusz Łuniewski, Komendant Gminny Związku OSP RP oraz Pan Jan Zielech, Prezes OSP w Drobinie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Pani Dyrektor Marzenie Wasielewskiej-Łopata  przez dowódcę uroczystości, Michała Łagunę. Następnie Pani Dyrektor dokonała przeglądu pododdziału.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego kadeci złożyli ślubowanie na sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie (w skład pocztu sztandarowego weszli: Anna Staniszewska, Nikola Błaszczyk i Błażej Bauszewski). Po błogosławieństwie, którego udzielił kadetom ks. kan. Ryszard Kruszewski, wręczeniu tarcz z logo klasy mundurowej oraz pamiątkowych dyplomów, uroczystość ślubowania dobiegła końca.

Narodowe Święto Niepodległości

Nasi uczniowie liceum mundurowego podczas gminnych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2023 roku 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱

Musztra

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie rozpoczęły się zajęcia z musztry. Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym i strażackim ćwiczą między innymi formowanie szyków oraz poruszanie się w kolumnach.


Musztra jest bardzo istotnym elementem ceremoniału. Wpływa przede wszystkim na wzorowy wygląd zewnętrzny, wyrabia odpowiednią postawę, odwagę, umiejętności szybkiego i dokładnego wykonywania zadań a także sprzyja przestrzeganiu regulaminowego porządku i wzmacnia dyscyplinę.


Dla wielu młodych ludzi rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Drobinie o profilu policyjnym i strażackim jest to pierwszy kontakt z mundurem i pierwsze doświadczenie funkcjonowania w organizacji o ściśle określonej hierarchii, w której wydawane i wykonywane są polecenia.
Ćwiczenia z musztry mają również bardzo duży walor wychowawczy, chodzi między innymi o zapewnienie sprawnego i natychmiastowego wykonywania poleceń. Policja i Straż Pożarna są instytucjami o charakterze hierarchicznym, w których obowiązują odgórnie narzucone wzorce zachowań. 

Ich przestrzeganie jest obowiązkiem każdego policjanta i strażaka, ma to również duży wpływ na sprawne i szybkie realizowanie wyznaczonych zadań.
W ramach pierwszych ćwiczeń z musztry zespołowej uczniowie uczą się przyjmowania postawy zasadniczej, formowania dwuszeregu a następnie poruszania się w tych właśnie formacjach. Ćwiczeniom tym towarzyszą także elementy musztry indywidualnej. W chwili obecnej uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie są dopiero na początku tej drogi.


Zajęcia z musztry prowadzą instruktorzy: Sławomir Sobociński i Michał Miszewski.

Translate »
Skip to content