Oferta edukacyjna

Wybierz coś dla siebie

Nasze kierunki

W pracy technika reklamy niezbędne są umiejętności społeczne i interpersonalne: nawiązywanie kontaktów, negocjowanie. Ważna jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się:

 • kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej
 • dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami,
 •  
 • biegłego poruszania się w Internecie,
 • znajomości specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych.

Technik reklamy to osoba przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zarządzanie pracą zespołu lub projektem,
 • badanie przekazu reklamowego.
 • przygotowywanie elementów strategii reklamowej,
 • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
 • produkcja reklamy,
 • planowanie kampanii reklamowej,
 • organizowanie sprzedaży reklamowej,
 • realizowanie kampanii reklamowej,

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Przedmioty zawodowe teoretyczne, ujęte w planie nauczania:

 • Podstawy reklamy
 • Przekaz i komunikat w reklamie
 • Kampania reklamowa
 • Język obcy (angielski) w reklamie

Przedmioty zawodowe, organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Strategia w reklamie
 • Kreacja w reklamie
 • Produkcja reklamy
 • Planowanie kampanii reklamowej
 • Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej
 • Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika reklamy,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i – po jego zdaniu – kontynuowanie nauki na studiach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku technik reklamy będzie wyposażony w następujące kompetencje:

 • współpraca w zespole tworzącym reklamę,
 • kreatywność i otwartość na zmiany oraz przestrzeganie zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • zarządzanie małymi zespołami,
 • zarządzanie procesem tworzenia reklamy,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
 •  
 •  
 • umiejętność sprzedania zleceniodawcy kampanii reklamowej,
 • stosowanie technik kreatywnych,
 • zarządzanie informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej.

Gdzie znajdzie pracę technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Absolwent kierunku znajdzie pracę w branży reklamowo – komunikacyjnej, która należy do kreatywnych sektorów rynku najprężniej rozwijających się. Z uwagi na to, że technik reklamy tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe, przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych, prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, tworzy przekaz reklamowy, wykonuje projekty reklamy, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe tworzy plan mediowy, bada skuteczność i efektywność reklamy, znajdzie zatrudnienie w każdej firmie, której zależy na wypromowaniu własnej marki.

 • montuje i eksploatuje systemy oraz lokalne sieci komputerowe i urządzenia peryferyjne,
 • programuje aplikacje internetowe,
 • projektuje, tworzy i administruje stronami WWW i systemami zarządzania treścią,
 • wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych,
 • projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Wybierając naszą szkołę, możesz więcej!

Żadna z pobliskich placówek nie oferuje kształcenia w klasie esportowej. Profesjonalne rozgrywki esportowe to biznes, którego wartość szacuje się na 1,1 mld dolarów na świecie, a w samej Polsce mówi się o 50 milionach złotych. To nie tylko gracze, ale również kibice, komentatorzy, streamerzy i wielu innych. Tylko u nas dowiesz się wszystkiego na temat funkcjonowania tej branży od strony biznesowej i praktycznejProponujemy Ci nowe, dotychczas niestosowane w naszej szkole, rozwiązania w zakresie programu nauczania i organizacji zajęć.

Czy kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, że w szkole będziesz grał w gry, w dodatku na najnowocześniejszym sprzęcie?

U nas jest to możliwe:

 • Treningi online z profesjonalnymi trenerami z Esports Associations – w planie lekcji.
 • Nowe możliwości poznania branży esportowej i świata gier dzięki patronatowi Esports Association.
 • Połączenie nauki i pasji.
 • Szkolna drużyna esportowa Black Crows.
 • Patronat sekcji esportowej Wisły Płock.
  • Pracownia esportowa wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie gamingowe.

Tylko w naszej szkole dodatkowe możliwości rozwoju dzięki realizacji innowacji pedagogicznej

8 semestrów na zgłębianie branży sportów elektronicznych, podczas których nauczysz się:

 •  
 • strategii stosowanych w gamingu,
 • projektowania i programowania gier komputerowych,
 • pracy w grupie – także pod presją czasu

Poznasz:

 • nowe media i multimedia: dziennikarstwo, streaming, animację,
 • podstawy marketingu – nauczysz się promować swoją drużynę i zarabiać na esporcie,
 • zasady tworzenia ofert sponsorskich

Jeśli świat gier komputerowych jest Twoim światem – czekamy na Ciebie w klasie esportowej!

Zawód informatyka jest jednym z nielicznych postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Charakteryzuje się on uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

Czym charakteryzuje się zawód technik informatyk

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

 

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Język angielski w informatyce
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Bazy danych
 • Witryny i aplikacje internetowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika informatyka
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

            INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyj-

           nych i lokalnych sieci komputerowych,                                                                         

            INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz baza-

           mi danych;

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

Sylwetka absolwenta

W pracy technika informatyka dominuje forma pracy indywidualnej, która wiąże się z również z kontaktami ze współpracownikami. W sytuacjach awaryjnych wymagana jest duża dyspozycyjność oraz praca aż do usunięcia usterki. Wykonywanie pracy w zawodzie technik informatyk w zależności od otrzymanego zlecenia wymaga również wyjazdów poza miejsce pracy.

Do zadań zawodowych technika informatyka zaliczamy m.in.:

 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej.
 • Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).
 •  
 • Administrowanie bazą danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Organizowanie własnego stanowiska pracy systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.

Gdzie znajdzie pracę technik informatyk

Zawód informatyka daje możliwość podjęcia pracy w charakterze administratora sieci, serwisanta sprzętu komputerowego, programisty, grafika, webmastera.

Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, chcesz znaleźć ciekawą pracę, to postaw na zawód z przyszłością.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to nowoczesny zawód o ogromnym potencjale i perspektywie rozwoju. Zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem technologii wizualizacji trójwymiarowej. Obsługuje różnego rodzaju aplikacje graficzne przeznaczone do projektowania i obróbki grafiki wektorowej, bitmapowej, oraz modelowania 3D. Obsługuje również programy do tworzenia publikacji, z uwzględnieniem książek dedykowanych dla czytników elektronicznych.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Podczas kształcenia zawodowego młodzież uczy się obsługi programów graficznych (CorelDraw, Photoshop, InDesign, Flash) oraz poznaje zasadę działania i zastosowanie nowoczesnych urządzeń cyfrowych.

Przedmioty zawodowe teoretyczne, ujęte w planie nauczania:

 • podstawy poligrafii,
 • podstawy projektowania graficznego,
 • podstawy projektowania publikacji,
 • rysunek techniczny,
 • język angielski w poligrafii,
 • maszyny i urządzenia cyfrowe i postpresowe,
 • planowanie produkcji poligraficznej.

Przedmioty zawodowe, organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • projektowanie graficzne,
 • projektowanie publikacji,
 • drukowanie cyfrowe,
 • kontrola produkcji poligraficznej,
 • modelowanie i drukowanie 3D.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

PFR.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

PFR.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków,

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i – po jego zdaniu – kontynuowanie nauki na studiach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
 •  
 • realizacji procesów drukowania cyfrowego,
 • wykonywania projektów graficznych,
 • realizacji procesów drukowania przestrzennego 3D,
 •  
 •  

Gdzie znajdzie pracę technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem pożądanym niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych, offsetowych oraz fleksograficznych. Od jego umiejętności zależy bowiem nie tylko ostateczny wygląd produktów poligraficznych oferowanych na rynku, ale także prawidłowy przebieg procesu technologicznego przygotowania materiałów graficznych do procesu wydruku. 

Drukowanie cyfrowe jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii drukowania, której zastosowanie nie ogranicza się jedynie do drukarni cyfrowych. Jest obecna w mniejszym lub większym zakresie we wszystkich przedsiębiorstwach poligraficznych. Jej możliwości, połączone z technologiami informatycznymi, stają się przepustką do powstawania i rozwoju firm pracujących w branży poligrafii cyfrowej. Dlatego też zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, staje się coraz ważniejszą gałęzią poligrafii.

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej, potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy.

Do obowiązków handlowca należy także prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Handlowiec powinien posiadać:

 • umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami kultury zawodowej celem budowania pozytywnych relacji z klientami,
 • wysokie kompetencje społeczne,
 • umiejętność poprawnego komunikowania się w języku ojczystym oraz w języku obcym,
 • zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Teoretyczne przedmioty zawodowe, ujęte w planie nauczania:

 • ·podstawy towaroznawstwa,
 •  
 • sprzedaż towarów,
 • marketing w handlu,
 • podstawy zarządzania w handlu;
 • rachunkowość handlowa;

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • pracownia sprzedaży,
 • pracownia marketingu
 • pracownia handlu,
 • sprzedaż internetowa,
 •  

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika handlowca,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

            HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Sylwetka absolwenta

Od absolwentów tego kierunku kształcenia oczekuje się:

 • dobrej znajomości organizacji pracy,
 • planowania i organizowania działalności jednostki handlowej,
 •  
 •  
 • wykonywania zadań kontroli i oceny jakości towarów przeznaczonych do sprzedaży,
 • samodzielności, dyspozycyjności, komunikatywności, zdolności negocjacyjnych i wysokiej kultury osobistej.

Mile widziana jest także znajomość języków obcych oraz chęć podnoszenia własnych kwalifikacji.

Gdzie znajdzie pracę technik handlowiec

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • handlowiec,
 • przedstawiciel handlowy,
 • kierownik działu handlowego,
 • Manager grupy sprzedażowej,
 • Merchandiser,
 • Product Manager,
 • Specjalista ds. Klientów kluczowych,
 • Doradca techniczno-handlowy.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek zawodowych i turystycznych, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w trakcie edukacji.

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe, w których młodzież kształci się w następujących zawodach:

 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • rolnik,
 • ślusarz,
 • fryzjer.

Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w firmach i zakładach usługowych na terenie Drobina lub okolic. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Cykl nauczania w szkole branżowej obejmuje:

 • kształcenie ogólne – na terenie szkoły – w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język angielski, historia, matematyka, wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości itp.,
 • kształcenie zawodowe teoretyczne na kursach doszkalających I, II i III stopnia (kurs trwa miesiąc i jest organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie),
 • zajęcia praktyczne u pracodawcy (przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez  realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy).

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

 

Nasze pracownie

Translate »
Skip to content