Kadra pedagogiczna

Poznaj nas lepiej

Nasza kadra pedagogiczna

KADRA  PEDAGOGICZNA  ZSP  W  DROBINIE

 

Marzena Wasielewska-Łopata – dyrektor

 

Imię i nazwisko

Specjalność

ks. Krystian Bartnicki

religia

Ewa Bucholc

ekonomiczne przedmioty zawodowe

Magdalena Bylińska

ekonomiczne przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

Magdalena Grochowska-Wasiak

język angielski

Paweł Jaszczak

matematyka, fizyka, informatyka

Marta Kinalska

pedagog szkolny

Joanna Komorowska

język niemiecki

Damian Koncewicz

informatyczne przedmioty zawodowe, grafika komputerowa, poligrafia

Izabela Kraśniewska

ekonomiczne przedmioty zawodowe, chemia

Agnieszka Lemanowicz

język polski

Andrzej Łopata

język polski, język niemiecki

Małgorzata Mikołajewska

plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

Monika Mikołajewska

język angielski

Justyna Nowakowska

ekonomiczne przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

Przemysław Olszewski

informatyczne przedmioty zawodowe

Jacek Radecki

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia i społeczeństwo

Rafał Rycharski

geografia, grafika komputerowa, poligrafia

Bogumiła Sawicka

matematyka, fizyka

Daniel Sawicki

wychowanie fizyczne

Julita Taflińska

język polski

Krzysztof Tafliński

edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy

Małgorzata Witkowska

biologia, chemia, fizyka, wychowanie do życia w rodzinie

Arkadiusz Wojciechowski

informatyczne przedmioty zawodowe

Krzysztof Zieliński

ekonomiczne przedmioty zawodowe, informatyka

 

Translate »
Skip to content