Ponadnarodowa mobilność uczniów

W ramach projektu:

Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów
technikum ZSP w Drobinie„

Głównym celem, założonym przez Szkołę, jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wybranych w procesie rekrutacji 20 uczestników projektu – uczniów naszej Szkoł Kolejnym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania oraz atrakcyjności programu kształcenia szkół w  nim  uczestniczących  oraz  wzrost  kompetencji  zaangażowanej  w  jego  realizację  kadry  pedagogicznej,  a  także wzmacnianie zdolności organizacyjnych obu instytucji, w tym przede wszystkim w obszarze współpracy międzynarodowej.

Lista zakwalifikowanych

DOKUMENTACJA

(kliknij aby otworzyć)

cloud, download, store-2044822.jpg

Informacje o projekcie

Ponadnarodowa mobilność uczniów

cloud, download, store-2044822.jpg

Formularz Zgłoszeniowy Ucznia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

cloud, download, store-2044822.jpg

Regulamin Rekrutacji

Projekt „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie”

cloud, download, store-2044822.jpg

Instrukcja

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

cloud, download, store-2044822.jpg

Program kształcenia

Ponadnarodowa mobilność uczniów (program kształcenia)

cloud, download, store-2044822.jpg

Wzór umowy

Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej

Szkoła partnerska
🇬🇷Mpakogianni Private School🇬🇷

Translate »
Skip to content