BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO

„BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO” – certyfikowany kurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
(https://www.facebook.com/BezpiecznePraktyki).


W dniach 14 – 15 grudnia 2022 r. uczniowie z drugiej i trzeciej klasy Technikum uczestniczyli w
dwudniowym, certyfikowanym kursie online, dotyczącym szeroko rozumianej tematyki
bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Podczas kursu poruszano tematykę
zagrożeń powodujących wypadki oraz sposobów przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu
przekazano praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu
innych istotnych obszarów. Kursy prowadzili specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego,
Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Translate »
Skip to content