Podsumowanie europejskich projektów edukacyjnych

20 grudnia w Szkole odbył się Dzień Europejski, w ramach którego przeprowadziliśmy bardzo wyjątkowe spotkanie – podsumowanie europejskich projektów edukacyjnych, które realizowane były przez nas w minionym roku!

W 2022 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie przeprowadził aż dwie mobilności ponadnarodowe, które odbywały się w projektach:

 

– Projekt „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów Technikum w Drobinie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Erasmus+, w ramach którego mobilność przeprowadzona została wiosną 2022. Więcej o projekcie: https://zspdrobin.edu.pl/erasmus-maj-2022

 

– Projekt „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów Technikum w ZSP w Drobinie”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej o projekcie: https://zspdrobin.edu.pl/erasmus-pazdziernik-2022 .

We wtorek 20 grudnia, podczas Dnia Europejskiego w Szkole odbyło się uroczyste podsumowanie tych inicjatyw. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, a także goście specjalni, w tym Pan Burmistrz Gminy Drobin Krzysztof Wielec,
Pani Skarbnik Gminy Drobin Renata Łukaszewska oraz Pani Kierownik Referatu Oświaty Mariola Wróblewska.

Jedną z głównych części wydarzenia była prezentacja, która została poprowadzona przez Panią Izabelę Kraśniewską oraz Pana Damiana Koncewicza – nauczycieli zaangażowanych w realizację obu projektów, a także przez uczniów, którzy wzięli udział w mobilnościach. Zaprezentowaliśmy m.in. cele projektów i efekty ich realizacji, dalsze plany co do europejskiego rozwoju szkoły, a przede wszystkim przebieg mobilności i szczegółowe informacje na temat współpracy z grecką szkołą. Młodzież zaprezentowała także program artystyczny, z którym występowaliśmy w szkole partnerskiej podczas wyjazdu.  

Dzięki spotkaniu szerokie grono odbiorców mogło poznać szczegóły związane z projektami. Wydarzenie stanowiło część działań upowszechniających w ramach obu inicjatyw. Jego celem było podniesienie świadomości na temat tego, jak wielką rolę w rozwoju młodzieży, a nawet Szkoły odgrywa międzynarodowa współpraca przy wsparciu Unii Europejskiej. Prezentacja pozwoliła nam także zaprezentować rezultaty prac oraz podzielić się częścią zdobytej wiedzy – w tym na temat tego, jak prowadzi się projekty edukacyjne i jakie są ich niezbędne elementy, jakie metody edukacyjne zostały zastosowane w inicjatywach, jak budujemy nasze partnerstwo z grecką instytucją Mpakogianni Private School.

Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w warsztatach informatycznych, nad którymi czuwał Pan Damian Koncewicz oraz wybrani uczniowie. Pod ich czujnym okiem goście mogli zgłębić zagadnienia WordPressa i zarządzania treścią stron internetowych – w tym nie tylko od strony użytkowej, ale również użyteczności w formie innowacji pedagogicznych w szkolnictwie. W ten sposób mogliśmy podzielić się praktycznymi umiejętnościami, które były zdobywane przez młodzież podczas wyjazdów i realizacji programu merytorycznego w projektach. Tematyka stron, które tworzono podczas warsztatów, dotyczyła oczywiście Unii Europejskiej i działań na rzecz edukacji. Dodatkowym komponentem było omówienie wykorzystania WordPressa i innych narzędzi cyfrowych w formie innowacji, a także zastosowanie platform europejskich w działaniach Szkoły. Ta tematyka zgłębiana była przez nauczycieli również podczas mobilności kadry, która stanowiła część projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów Technikum w Drobinie”. Przeprowadzone warsztaty, w których uczestniczyła kadra pedagogiczna szkoły, stanowiły jeden z elementów upowszechniania i dzielenia się wiedzą. Jak widać, inicjatywy europejskie wspierają nie tylko rozwój uczniów, ale także budowanie nowoczesnych, otwartych na innowacji kadr szkoły!

 

Podsumowane projekty to nie ostatni krok w naszej działalności międzynarodowej. Już wkrótce poinformujemy o kolejnej inicjatywie, do której realizacji przystępujemy. Tym razem projekt związany będzie z realizacją zagranicznych praktyk zawodowych uczniów i będzie stanowić element działań na rzecz podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ramach technikum.

 

 

Translate »
Skip to content