NASI UCZNIOWIE W GRECJI

Za nami pierwsze dni w ramach ponadnarodowej mobilności uczniów. Ekipa ZSP Drobin wzięła już udział w zajęciach wprowadzających do merytoryki projektu i pod okiem mentorów zaczęła prace nad rezultatami materialnymi w projekcie. Zgłębiamy wiedzę na temat rozwoju na poziomie regionalnym w krajach europejskich i pogłębiamy nasze praktyczne umiejętności cyfrowe.

A czas wolny? Tego raczej brakuje, bo oprócz zajęć stacjonarnych dla uczniów, przygotowano szereg zajęć terenowych, a nawet … sportowych!

Nasi uczniowie przebywają w Grecji w ramach projektu „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów Technikum w ZSP w Drobinie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Translate »
Skip to content