Mobilność zagraniczna

Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie

👉W ramach projektu „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie” uczestnicy podnoszą swoje praktyczne umiejętności pracy w różnych metodykach projektowych. Wszystkie zajęcia realizowane są w taki sposób, by jak najbardziej podnosić samodzielność i odpowiedzialność uczniów, którzy zostali podzieleni na mniejsze, międzynarodowe zespoły. W ramach zajęć w pracowni komputerowej czy zajęć terenowych jak gry miejskie realizują zadania zlecane przez mentorów, korzystając z różnego typu zasobów i kompletując samodzielnie niezbędne informacje merytoryczne.

👉Celem projektu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów jest podnoszenie kompetencji kluczowych, zwłaszcza tych związanych z rozumieniem i tworzeniem informacji, wielojęzycznością, cyfrowych i kulturowych.

Translate »
Skip to content