Harmonogram egzaminów

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODACH

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie – styczeń 2021

Na część praktyczną egzaminu zdający mają obowiązek zgłosić się co najmniej 40 minut przed egzaminem.

Na część teoretyczną egzaminu zdający zgłaszają się 20 minut przed egzaminem.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań ( odpowiedzi). Należy pamiętać o najważniejszej rzeczy, czyli dowodzie osobistym!

DataGodzina/ Czas trwania egzaminuSalaKwalifikacja/ T (część teoretyczna) P (część praktyczna)Liczba zdających
12.01.2021 r. wtorek12.00 60 minut7AU.55.  Drukowanie cyfrowe i obróbka druków/T4
12.01.2021 r. wtorek12.00 60 minut6AU.25.Prowadzenie działalności handlowej/T8
14.01.2021 r. czwartek15.00 150 minut9AU.25.Prowadzenie działalności handlowej/P8
15.01.2021 r. piątek9.00 180 minut9AU.54. Przygotowywanie oraz wykony-wanie prac graficznych i publikacji cyfro- wych/P2

Egzaminy praktyczne w innych ośrodkach

DataGodzina  Kwalifikacja  Liczba zdającychMiejsce egzaminowania
18.01.2021 r. poniedziałek9.00 180 minutAU.55.  Drukowanie cyfrowe i obróbka druków/P3Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4, sala W7
18.01.2021 r. poniedziałek15.00 180 minutAU.55.  Drukowanie cyfrowe i obróbka druków/P1Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4, sala W7

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

EGZAMINY PISEMNE

MAJGodzina 9:00Przybory i materiały pomocnicze (zapewnia szkoła)Przybory i materiały pomocnicze obowiązkowe (zapewnia zdający)
4 – wtorekJęzyk polski – poziom podstawowySłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny 
5 – środaMatematyka poziom podstawowyWybrane wzory matematyczneLinijka Cyrkiel Kalkulator  prosty
6 – czwartekJęzyk angielski – poziom podstawowy  
10 – poniedziałekJęzyk polski – poziom rozszerzonySłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny 
11 – wtorekMatematyka – poziom rozszerzonyWybrane wzory matematyczneLinijka Cyrkiel Kalkulator  prosty
13 – czwartekGeografia – poziom rozszerzony Linijka Kalkulator prosty

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań ( odpowiedzi) Rysunki – jeśli trzeba je wykonywać – zdający wykonują długopisem. Nie  wykonuje się rysunków ołówkiem. Należy pamiętać o najważniejszej rzeczy, czyli dowodzie osobistym!

EGZAMINY USTNE

Od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16 maja)Język polski Język obcy nowożytnyEgzamin jest przeprowadzony w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

CZAS TRWANIA CZĘŚCI PISEMNEJ

PrzedmiotArkuszCzas trwania
Język polski, matematykaPoziom podstawowy170 minut
Język polski, MatematykaPoziom rozszerzony180 minut
Język obcy nowożytnyPoziom podstawowy120 minut
GeografiaPoziom rozszerzony180 minut

*Czas trwania może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 5 lipca  2021 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca  2021 r.

Termin wydania zdającym świadectw 5 lipca  2021 r.

 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

  • Część pisemna 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00
  • Część ustna 23-24 sierpnia 2021 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (sesja poprawkowa)10 września 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach10 września 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach10 września 2021 r.

Zmieniona formuła egzaminów zewnętrznych w roku szkolny 2020/2021

  • Zmiany w egzaminie maturalnym- matematyka ( na poziomie podstawowym):

– mniej ( o 5 pkt )zadań do rozwiązania w arkuszu, pełny czas na rozwiązanie zadań (170 minut)

  • Zmiany w egzaminie maturalnym – wszystkie przedmioty na poziomie rozszerzonym

– rezygnacja w 2021 r. z obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego

Translate »
Skip to content