Ślubowanie klas mundurowych

W dniu 29 listopada uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im.

Wojciecha Kryskiego w Drobinie złożyli ślubowanie. Znamienny jest fakt, że w tym dniu obchodzony jest Dzień Podchorążego, który upamiętnia wydarzenia z 29 listopada 1830 r., kiedy podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder. Atak stał się początkiem powstania listopadowego.

W tej podniosłej uroczystości, oprócz społeczności szkolnej i licznie przybyłych

rodziców oraz innych członków rodzin naszych kadetów, uczestniczyli zaproszeni goście: ks. kan. Ryszard Kruszewski, ks. kan. Andrzej Kucharczyk, Pan Krzysztof Wielec, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wraz ze współpracownikami, inspektor Mariusz Kryszkowski, Komendant Miejski Policji w Płocku. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku reprezentował starszy brygadier Adam Strzeszewski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Płocku. Nasze zaproszenie przyjęli także: Pan Hilary Januszczyk, Prezes Powiatowego Związku OSP RP, Pan Michał Lemanowicz, Dyrektor MOKSiR w Drobinie, mł. aspirant Malwina Piotrowska, Kierownik Posterunku Policji w Drobinie, Pan Tadeusz Łuniewski, Komendant Gminny Związku OSP RP oraz Pan Jan Zielech, Prezes OSP w Drobinie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Pani Dyrektor Marzenie

Wasielewskiej-Łopata przez dowódcę uroczystości, Michała Łagunę. Następnie Pani

Dyrektor dokonała przeglądu pododdziału.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego kadeci złożyli ślubowanie na sztandar Liceum

Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie (w skład pocztu sztandarowego weszli: Anna Staniszewska, Nikola Błaszczyk i Błażej Bauszewski). Po błogosławieństwie, którego udzielił kadetom ks. kan. Ryszard Kruszewski, wręczeniu tarcz z logo klasy mundurowej oraz pamiątkowych dyplomów, uroczystość ślubowania dobiegła końca.

Translate »
Skip to content