Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 13 listopada 2023 r. w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za rok 2022/2023 z terenu Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wśród nagrodzonych tym prestiżowym stypendium za wyniki w nauce znalazł się uczeń klasy IV Technikum w ZSP w Drobinie, Adrian Gajewski, który odebrał dyplom z rąk Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

Translate »
Skip to content