„MUKOWISCYDOZA – ZROZUMIEĆ”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXII Ogólnopolskim Tygodniu Mukowiscydozy – „Mukowiscydoza – Zrozumieć”. Celem prowadzonej kampanii edukacyjno – społecznej było upowszechnianie wiedzy na temat rzadkiej choroby genetycznej jaką jest mukowiscydoza, życia z nią i postrzegania jej przez społeczeństwo. Organizator akcji MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę przekazała szkole materiały informacyjne, prezentację, plakaty i ulotki, dzięki którym nasi uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę ale również sami mogli sprawdzić, jak oddychają chorzy na mukowiscydozę. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły uświadomić uczniom, że chorującym osobom często ich rówieśnikom wcale nie jest łatwo w codziennym życiu.

Translate »
Skip to content