Centrum Mistrzostwa Informatycznego

to ogólnopolski projekt dla szkół i placówek edukacyjnych, którego celem jest podniesienie
kompetencji cyfrowych kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.
Projekt CMI ukierunkowany jest na kształcenie uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu
najlepszych uczelni technicznych w kraju, takich jak Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska oraz partner wiodący projektu Politechnika Łódzka.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas technikum, którzy chcą rozwinąć swoje
umiejętności w dziedzinie programowania i algorytmiki. Uczniowie podczas zajęć poznają podstawy
programowania w języku Python.
Szkoła, dzięki uczestnictwie w projekcie CMI, otrzymała zestawy robotyczne do samodzielnego
złożenia. Roboty wyposażone są w szereg programowalnych czujników, które umożliwiają
modyfikację podzespołów względem własnego uznania.
Nasi uczniowie, uczestniczący w zajęciach koła programistycznego, poznają konstrukcję robotów i
modułów elektronicznych oraz zasadę ich działania. Opanowują podstawy programowania, rozwijają
swoje umiejętności logicznego myślenia i projektowania.

Translate »
Skip to content