WZMOCNIENIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJIUCZNIÓW TECHNIKUM W DROBINIE – EDYCJA 2​

Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070216 w ramach Erasmus +, Sektor Edukacja Szkolna

REKRUTACJA DO PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie rozpoczyna rekrutację uczniów do mobilności edukacyjnej do Grecji, która planowana jest na jesień bieżącego roku. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu i udziału w naborze!

 

W ramach projektu: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów Technikum w Drobinie – edycja 2” numer 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070216 planowany jest wyjazd uczniów z ZSP w Drobinie. Inicjatywa finansowana jest przez Unię Europejską.

Projekt zakłada współpracę pomiędzy szkołami partnerskimi z dwóch krajów europejskich – Polski i Grecji. W naszym przypadku rolę instytucji przyjmującej pełni szkoła średnia z siedzibą w rejonie Riwiery Olimpijskiej w Grecji. Działania w ramach planowanej mobilności edukacyjnej mają swoim zasięgiem objąć 25 uczniów i 3 nauczycieli Technikum w Drobinie oraz 10 uczniów i 2 nauczycieli szkoły greckiej.

Uczniowie zostaną zrekrutowani z kierunków: technik handlowiec, technik informatyk, będą w podobnym wieku i na podobnym poziomie kompetencji kluczowych. Podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe zespoły pracować będą według metody projektowej i z wykorzystaniem procesu design thinking. Nauczyciele uczestniczyć będą w projekcie w roli opiekunów grup oraz mentorów.

Młodzież zrealizuje innowacyjny program edukacyjny, obejmujący m.in. kształcenie umiejętności związanych z: marketingiem, budowaniem strategii promocji regionów z wykorzystaniem nowych technologii internetowych, wprowadzeniem uczestników w tematykę promocji miejsc, z których pochodzą, informowaniem o potencjale turystycznym i tożsamością regionów.

Zajęcia prowadzone będą w międzynarodowych grupach polsko-greckich, w języku angielskim. Zadaniem uczestników będzie m.in. zaprojektowanie i wdrożenie wielojęzycznych stron internetowych, promujących regiony, z których się wywodzą, we współpracy z greckimi uczniami.

Oprócz zajęć merytorycznych uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział także w licznych wycieczkach, animacjach i atrakcjach. To okazja, by lepiej poznać Grecję, jej historię, kulturę i sztukę – a także podnieść znajomość języka angielskiego i wzmocnić ważne kompetencje społeczne!

Cele projektu to wzrost konkretnych kompetencji kluczowych, w tym w szczególności:

  • językowych,
  • kulturowych,
  • cyfrowych,
  • osobistych,
  • społecznych,

jak i ogólne podniesienie poziomu wiedzy uczestników mobilności, obejmującej podstawę programową, poznanie nowych profesjonalnych narzędzi, przydatnych w dalszej edukacji i pracy, a także wyrównanie szans edukacyjnych poprzez objęcie projektem i mobilnością uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych.

 

Zakres wsparcia w projekcie

Udział w projekcie jest dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów bezpłatny. Wszelkie koszty zostaną pokryte ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Na zakres wsparcia dla uczestników składają się m.in. realizacja kursu przygotowawczego do mobilności, transport na trasie Polska-Grecja-Polska, a także w miejscu odbywania mobilności, realizacja programu mobilności, udział w programie kulturowym, wyżywienie, zakwaterowanie, niezbędne ubezpieczenia.

Mobilność zostanie poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym. Prosimy o zwrócenie uwagi, że udział w szkoleniach jest obowiązkowy – mają one na celu podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, tak by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności. W ramach przygotowania młodzież będzie miała m.in. zajęcia z języka angielskiego czy greckiego.

 

Najważniejsze informacje nt. rekrutacji

Do rekrutacji zapraszamy uczniów o profilach technik handlowiec, technik informatyk, z których wyłonimy 25 osób + 3 rezerwowe na podstawie kryteriów rekrutacyjnych, podanych w Regulaminie Rekrutacji.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona online, rusza w dniu 30.06.2023 roku o godzinie 8:00 oraz kończy się 06.07.2023 roku o godzinie 15:00. Aby wziąć udział w naborze, należy w sposób poprawny uzupełnić załączoną do artykułu Kartę Zgłoszenia oraz wysłać ją drogą mailową na adres: dyrektor@zspdrobin.edu.pl.

Za poprawny przebieg rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna. Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentacji, w tym zwłaszcza Regulaminem oraz Programem mobilności.

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

1. Kacper Baczyński
2. Filip Buczkowski
3. Błażej Drążkiewicz
4. Karol Drążkiewicz
5. Joanna Górecka
6. Kacper Jankowski
7. Ramona Kolczyńska
8. Wiktor Kuźniewski
9. Oliwia Lewandowska
10. Wiktoria Marcinkowska
11. Bartosz Matczak
12. Michał Mrowiński
13. Beata Murawska
14. Dominik Stocki
15. Szymon Walerowicz
16. Dominik Waliszewski

Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w ostatnim tygodniu sierpnia. O otwarciu

rekrutacji poinformujemy na stronie szkoły.

Dokumenty do pobrania

Translate »
Skip to content