Zarządzenia Dyrektora ZSP w Drobinie w sprawie nauki zdalnej