Złote Szkoły NBP – Debata oksfordzka „Warto jest oszczędzać”


W dniu 27.04.2021 roku w naszej szkole odbyła się debata oksfordzka, której zadaniem była dyskusja nad tezą „Warto jest oszczędzać”. W skład zespołu broniącego postawionej tezy wchodzili: Oliwia Lewandowska, Wiktoria Marcinkowska, Julia Wójcik.  Rolę przeciwników pełnili: Beata Murawska, Kacper Baczyński, Wioletta Petykiewicz. Głównym ich zadaniem było przekonanie uczestników debaty, że oszczędzanie to strata czasu.

Debacie przewodniczyła Pani Marszałek Katarzyna Śmigielska, która czuwała nad przestrzeganiem zasad. Czas oraz kolejność wypowiedzi nadzorował Pan Sekretarz Michał Przybyszewski.

Zaproszeni goście, Pan Jarosław Pietrzak Dyrektor Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Drobinie, Pani Marzena Wasielewska – Łopata Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie oraz Pani Justyna Nowakowska nauczycielka przedmiotów zawodowych oceniali zmagania debatujących zespołów.

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej relacji ze spotkania.Po zakończeniu wystąpień mówców, publiczność oddawała głosy poprzez formularz online opowiadając się za jedną ze stron dyskusji. Chętni mogli odpowiedzieć na pytanie, które z argumentów mówiących „za” lub „przeciw” bardziej przekonały ich do oszczędzania.
Za słusznością oszczędzania, jak i argumentów wygłaszanych przez zespół Propozycji opowiedziało się 90% (54 głosów) ankietowanych. Przeciwników oszczędzania było 10% (6 głosów).

Wyniki z głosowania na diagramie kołowym prezentują się w następujący sposób:

Decydująca większość publiczności opowiedziała się za słusznością oszczędzania.

Dziękujemy serdecznie zespołom debatującym nad tezą, Pani Marszałek oraz Panu Sekretarzowi,
zaproszonym gościom oraz publiczności biorącej udział w całym przedsięwzięciu.

PS. A poniżej kilka zdjęć pochodzących z przygotowań do dyskusji 🙂

Translate »
Skip to content