Komputery dla naszych informatyków

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk po raz pierwszy przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W związku z tym szkoła stanęła przed poważnym problemem, dotyczącym przygotowania i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych. Koszt jednego takiego stanowiska, zgodnego z wykazem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to ok. 4 tysiące zł, a my potrzebujemy aż sześć stanowisk.

W poniedziałek, 26 kwietnia, dzięki staraniom Pana Burmistrza Grzegorza Szykulskiego, w naszej szkole została podpisana umowa darowizny, na mocy której Pan Marcin Kasza, Prezes zarządu Orlen Projekt S.A., przekazał na rzecz naszej szkoły 5 kompletnych stanowisk komputerowych, które zostaną wykorzystane jako baza stanowisk egzaminacyjnych dla naszych informatyków.

W imieniu społeczności szkolnej dziękujemy Zarządowi Orlen Projekt S.A., Panu Maciejowi Małeckiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który także zaangażował się w pozyskanie dla naszej szkoły sprzętu komputerowego, a przede wszystkim Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Szykulskiemu.

Translate »
Skip to content