Edukacja prawna

Kierunkowsk@z  z Wyższą Szkołą Bankową

Jak co roku, z radością przyjęliśmy propozycję otwartych spotkań dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a w tym roku także dla nauczycieli i rodziców,  Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. W tym roku do współpracy w ramach projektu Kierunkowsk@z zaproszeni zostali wykładowcy z całej Grupy Wyższych Szkół Bankowych oraz eksperci i metodycy z Centrum Nowoczesnych Technik Nauczania przy WSB w Toruniu.

Tegoroczna edycja jest przeprowadzana w sposób zdalny.

Pierwsze wykłady dla nauczycieli to:

  • Świat ON-LINE, który wspiera proces nauczania – czyli jak uczyć zdalnie i pozostać w pełni sił!
  • Mistrz Nauczyciel – czyli jak wykorzystać nowoczesne metody nauczania i uczyć na 100%.

W bloku dla uczniów znalazły się dwie propozycje wykładów psycholog Joanny Wiśniewskiej:

  • Twoje cele i marzenia vs. rzeczywistość – czyli jak ogarnąć motywację i wytrwać.
  • Komunikacja, szacunek i tolerancja – rzecz o cichych bohaterach dla każdego pokolenia.

Nasi uczniowie, pod kierunkiem Pani Ewy Bucholc, nauczycielki zawodowych przedmiotów ekonomicznych i doradcy zawodowego, oraz Pani Izabeli Kraśniewskiej, nauczycielki zawodowych przedmiotów ekonomicznych, uczestniczą w wykładach i warsztatach, prowadzonych przez pracowników naukowych i partnerów biznesowych WSB, uzupełniając wiedzę zdobytą w szkole.

Translate »
Skip to content