Edukacja prawna

Lekcje z zakresu edukacji prawnej

Wydział Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości zaprosił uczniów szkół ponadpodstawowych do projektu, na który składa się cykl lekcji z szeroko pojętej edukacji prawnej.

W pierwszym etapie projektu uczniowie Technikum i Branżowej szkoły I stopnia, pod kierunkiem Pana Jacka Radeckiego, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, uczestniczyli w lekcjach w ramach programu edukacyjnego: Przestępstwa. Jak się przed nimi uchronić i gdzie szukać pomocy. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie są regulacje prawa karnego, przeanalizowali statystyki czynów zabronionych, nauczyli się wyłapywać tzw. fake newsy, a także dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy staną się ofiarami przestępstwa lub będą jego świadkami.

Kolejny etap programu to projekt zatytułowany Nieopłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W trakcie realizacji tego projektu, uczniowie dowiedzą się m.in.: czym jest nieodpłatna pomoc prawna,  i  nieodpłatne poradnictwo prawne, jak i kto może z takich form pomocy prawnej skorzystać, gdzie mieszczą się punkty, w których można uzyskać pomoc,  oraz  kto może udzielić nam pomocy i w jakim zakresie.

W ramach projektu skierowanego do szkół, są też Lekcje o mediacji. W naszej szkole ta część programu zostanie zrealizowana w klasach III i IV Technikum w ramach lekcji historii i społeczeństwa. Pod kierunkiem Pana Jacka Radeckiego uczniowie dowiedzą się, czym jest konflikt, co jest jego źródłem, w jaki sposób radzić sobie w sytuacji konfliktowej, czym jest mediacja, kim jest mediator, w jakich sprawach uczeń lub jego bliscy mogą skorzystać z mediacji.

Translate »
Skip to content