Międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie – maj 2023

W ramach projektu „WWW – World.Web.Workers – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000070174 nasi uczniowie rozpoczęli swoją przygodę z Olympus Education Services. Podczas pierwszego spotkania zostały omówione warunki praktyk, uczniowie zapoznali się z przedstawicielami instytucji przyjmującej i przedstawicielami pozostałych firm, w których odbywać się będą praktyki. Przeprowadzono instruktaż BHP oraz szczególne zasady bezpieczeństwa podczas pracy i w trakcie pobytu. Przedstawiono szczegółowy program praktyk, realizowanych działań, miejsca realizacji prac, celów prac, metod ewaluacji oraz oczekiwanych efektów realizowanych działań. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły projektowe, a następnie omówiono składowe kontraktu oraz zamówienia na realizację witryny www. Przygotowali specyfikację witryny internetowej i dołączyli ją do oferty.

Więcej zdjęć oraz szczegółowy zapis z praktyk znajduje się pod linkiem : “WWW – World.Web.Workers – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie” –

Translate »
Skip to content