Adrian Gajewski – uczeń ZSP w Drobinie  – laureatem konkursu UJ

14 kwietnia 2023 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się finał 7. edycji ogólnopolskiego konkursu „Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”.

Pierwszy etap polegał na napisania eseju o problematyce patriotycznej. Adrian Gajewski znalazł się w gronie dwudziestu trzech finalistów, wyłonionych z rekordowej liczby uczestników. Jego esej nosił tytuł: „Miłość do ojczyzny czy przeciw ojczyźnie – dylematy polskiego patriotyzmu”. Był jedynym uczniem, który uczęszcza nie do klasy licealnej, lecz do technikum. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w finale znaleźli się uczniowie renomowanych liceów, między innymi z Warszawy, Krakowa i Olsztyna, w tym z liceów uniwersyteckich.

Część finałowa polegała na zaprezentowaniu wypowiedzi ustnej na temat przygotowany przez jury, dotyczący aktualnych problemów współczesnej humanistyki.

Sześcioosobowemu jury przewodniczył dr habilitowany Tomasz Majkowski profesor UJ.

Uczeń wylosował temat: „Hejt jako patologia/hipertrofia wolności”. Był to jeden z trudniejszych tematów i wymagał wykazania się nie tylko rozległą wiedzą, ale również umiejętnościami oratorskimi.

Adrian – uczeń klasy trzeciej Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie – został laureatem konkursu. Z informacji zamieszczonych na stronie UJ wynika, że uczestnicy finału zaprezentowali się bardzo dobrze, wykazując się znajomością zasad retoryki, wiedzą i dyscypliną czasową.

Opiekę nad uczniem sprawował pan Andrzej Łopata.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie Marzena Wasielewska-Łopata gratuluje uczniowi i jego opiekunowi. Przekazuje również wyrazy uznania Rodzicom Adriana.

Translate »
Skip to content