Erasmus+ – otrzymaliśmy dofinansowanie!

Informujemy, że nasz projekt Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów Technikum w Drobinie w ramach sektora Edukacja Szkolna, Akcja 1 w roku 2021, uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Kwota dofinansowania, jaką przyznano naszej szkole na realizację projektu wynosi 43 572 euro.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 października 2022 r. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wybranych w procesie rekrutacji do projektu 26 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik informatyk i informatyk ze specjalnością esport, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik handlowiec. Zakładamy, że realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia naszych uczniów w takim kierunku, by potrafili odnaleźć się w dzisiejszej zglobalizowanej, cyfrowej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Nasi uczniowie wraz ze swoimi greckimi rówieśnikami z Mpakogianni private school w Larisie w Thessalii w ciągu 2 tygodni pobytu w Grecji (w kwietniu 2022 r.) będą realizować projekt, mający na celu wypromowanie miejsc, z których pochodzą. Zaprojektują i wdrożą wielojęzyczną  stronę internetową, promującą Mazowsze Płockie oraz Riwierę Olimpijską, wraz z całym potencjałem turystycznym i specyfiką „małych ojczyzn”.

Uczniom towarzyszyć będą nauczyciele – polscy i greccy, którzy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń.

W styczniu ruszamy z rekrutacją do projektu.

Translate »
Skip to content